HIV Sa Mga Kabataan Lumalala: Ang Dahilan, Pakikipagtalik Sa Kapwa Lalake

UMABOT sa 40 kaso ang apektado ng HIV-AIDS na karamihan ay kabataan o millennials sa 1,021 na bagong HIV-po­sitive na Pilipinong nasa edad 10 hanggang 19 da­hil sa pakikipagtalik.

Ito ang lumabas sa tala ng Department of Health HIV-AIDS Regist­ry data nitong nakalipas na Enero, 2018

Dalawa sa tala ay bata na mababa sa sampu ang edad dahil naman sa mo­ther-to-child transmission na mayroong HIV-AIDS.

Ayon kay Rep. Harlin Neil J. Abayon, III, AA­NGAT Tayo Partylist at assistant minority leader, ang mga kabataan ay nag­karoon ng HIV dahil sa pa­kikipagtalik.

“All were infected through sexual contact (2 male-female sex, 25 male-male  sex, 13 had sex with both males & fe­males),” ayon kay Aba­yon.

Idinagdag ng kongre­sista na bilang re­gis­tered nurse, nababa­hala siya sa paglobo ng bi­lang ng mga may HIV-AIDS dahil pati ang tinaguriang post-mil­le­nials ay apek­tado dahil sa maagang pa­kikipag­talik.

Dahil sa sitwasyong ito ay nanawagan si Aba­yon na dapat nang ipatu­pad nang mahigpit ang Reproductive Health Law sa lebel ng barangay pa lamang at dapat ding ma­kipagtulungan ang mga paaralan at ang Parent-Tea­cher Associations.

Sa tala ng DOH, may­roong regional pattern sa insidente ng HIV-AIDS kung saan ang National Capital Region (NCR) ay 45 porsiyento sa kabuuan ng insidente at karamihan dito ay nakipagtalik nang lalaki sa lalaki.

Ang Central Visayas naman ay sa pamama­gi­tan ng injection ng droga dahil sa 17 insidente ay gu­mamit ng parehong he­ringgilya, lalo na sa Re­gion 7.

Sa Central Luzon na­man ang 36 porsiyento ay nakipagtalik nang may­roong bayad o ang tina­tawag na ‘transactional sex’ at mayroon ding 68 overseas Filipino workers (OFWs) na positibo sa HIV.

Source: BULGAR ONLINE

You May Also Like

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com